Strlen Strcpy Strcmp Strcat Strcmp Atoi

strlen()
Bu fonksiyon bir karakter dizisinin uzunlugunu verir ve "string.h" kitapliginda tanimlidir. Strlen() fonksiyonu, sözcükler (strings) bölümünde bahsettigimiz string ifadeleri okumak için kullanilir. Fakat sondaki "nul terminator" diger sekliyle ''\0'' degerini okumaz. Örnegimizde de oldugu gibi "Deneme" ve ''d'' ''e'' ''n'' ''e'' ''m'' ''e'' sözcükler kisminda ki biz buna 7 karakter demistik, "null" ile birliktedir ama strlen() bunu bize 6 diye okuyacaktir.

int boy = strlen(h);
for (int i = 0; i<=boy; i++)
y[i] = h[i] ;
strcpy()
Bu fonksiyonda sözcük kopyalamaya yarar ve "string.h" kitapligindadir.

#include
#include

#define OTUZ 30

void main(void)
{
char Dosya1[OTUZ]="C:\\belgelerim\\deneme.txt",
Dosya2[OTUZ];


strcpy(Dosya2, Dosya1);
cout<
cout<<"\n ikinci dosyayi gir: ";
cin>>Dosya1;

strcpy(Dosya2, Dosya1);
cout<<"\n"<}
strcat()
strcat() fonksiyonu iki karakter katarini bir birine ekler.

strcmp()
Iki sözcügün (iki karakter katarinin) ayni olup olmadigini kontrol etmek için kullanilir. Bu fonksiyon büyük/küçük harf duyarli degildir.

atoi()
Bazen sayilari karakter dizisi olarak okumamiz gerekebilir. Ancak esas, bu sayilarin sayi degerlerine gereksinmemiz vardir. Atoi fonksiyon, bir karakter dizisini alir ve onu sayiya çevirir.

Örnegin; "123456" dizisini alir 123456 sayisina döndürür.

0 yorum: